ULUSLARARASI İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İSTİHDAMA YÖNELİK LİSANS BURS PROGRAMITÜRKİYE MAARİF VAKFI İSTİHDAMA YÖNELİK LİSANS
   BURS PROGRAMI

 

Türkiye’de Uluslararası İmam Hatip Liselerinin 12. Sınıfında okuyan uluslararası öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimi aldıktan sonra başta kendi ülkeleri olmak üzere Maarif Okullarında öğretmen olarak görevlendirilmesi amaçlanmaktadır.
 

            Bu sayede kendi yerel dili yanında hem Türkçe hem de uluslararası bir dili konuşabilen alanında iyi yetişmiş, Türk kültürünü tanımış ve Türkiye Maarif Vakfının ideallerini kavramış nitelikli bir kadro ile insan kaynağının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
 

            Öğretmen olmayı isteyen ve bu amaçla Türkiye’de nitelikli Üniversitelerin eğitim Fakültesinde lisans eğitim almayı, mezun olduktan sonra da Türkiye Maarif Vakfı okullarında 5 yıl öğretmen olarak çalışmayı taahhüt eden adaylar lisans eğitimi süresince;

 

  • Öğrenim bursu
  • Konaklama bursu 
  • Sağlık sigortası gideri
  • Öğrenim harcı
  • Yılda bir kez ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti

verilmek suretiyle destekleneceklerdir.
 

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2022

 

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 

1- Bir Uluslararası İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi veya 2021 yılı mezunu olmak

2- Lise diploma notunun en az 75 ve üzeri olması

3- Sabıka kaydının olmaması

4- Başvuru sahibinin 21 yaşından gün almamış olması

5- Adayların en az C1 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olmalısı

 

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  1. Türkiye’de bir eğitim fakültesinde eğitim görmeyi ve mezuniyet sonrası Maarif okullarında 5 yıl çalışmayı kabul etmek
  2. Türkiye devletinin kanunlarına uymak, ülkedeki davranış ve kültür kurallarına uygun olarak olumlu davranışlar sergilemek.
  3. Lisans derslerinde başarılı olmak.
  4. Tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde akademik başarı için çalışmak

Bildiği Yabancı Diller

Eğitim Fakültesindeki Bölüm Tercihi

Video Title