Türkiye Maarif Vakfının Faaliyet Alanları

Eğitim - Öğretim

  • Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açar.
  • Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurar.

 

Eğitim Destek

  • Eğitim-öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri olarak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurar.
  • Türkiye Maarif Vakfı Kariyer Takip ve Rehberlik Sistemiyle mezunlarımızın kariyer planlamalarına destek olur.

 

Yayın

  • Eğitim amaçlı yayın organları kurar.
  • Eğitim program ve içeriklerini geliştirir, üretir ve yayınlar.
  • Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ile AR-GE çalışmaları yapar.
  • Süreli ve süresiz yayınlar yapar, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenler ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

Burs ve Barınma

  • Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar.
  • Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurar.

Video Title