Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisansı Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı

02.02.2023

 

Türkiye Maarif Vakfı uluslararası eğitim alanında çalışmalar yapmakta ve bu alanda Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim programlarını desteklemektedir. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisans” Programına kabul alan 6 (3 Tezli, 3 Tezsiz) öğrenciye ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekte bulunacaktır.

Başvuru İşlemleri

Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programından faydalanmak isteyen adayların başvurularını 24 Şubat 2022 saat 23:59’a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular basvuru@turkiyemaarif.org e-posta adresi üzerinden aşağıda belirtilen belgeler de eklenerek yapılacaktır. Kısmı Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından başvuruşu uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir.

Başvuru Belgeleri

  • Özgeçmiş
  • Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programı Başvuru Dilekçesi
  • Yüksek Lisans Kayıt Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi

SUNULACAK DESTEKLER

Tezli Yüksek Lisans Programında Sunulacak Destekler

1. Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre;

a. Ders dönemini başarıyla tamamlamak kaydıyla, tez konusu Komisyon tarafından uygun görülen öğrencilere tez döneminde 8 ay süreyle aylık net 1.500 TL araştırma desteği verilir.

b. Tez konusunun Vakıf çalışmalarına katkı sağlayacağına karar verilen öğrencilerin talep etmesi durumunda, gerçekleşmiş; bir adet gidiş-dönüş uçak bileti, yasal harçlar, seyahat sigortası, iaşe ve ibate giderleri için belgelendirmek kaydıyla tek seferlik 17.900 TL’ye kadar yurt dışı araştırma desteği verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Sunulacak Destekler

1. Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre;

a. Öğrenim harcının ¼’ü Vakıf tarafından karşılanır.

b. Araştırma projesinin Vakıf çalışmalarına katkı sağlayacağına karar verilen öğrencilerin talep etmesi durumunda, gerçekleşmiş; bir adet gidiş-dönüş uçak bileti, yasal harçlar, seyahat sigortası, iaşe ve ibate giderleri için belgelendirmek kaydıyla tek seferlik 17.900 TL’ye kadar yurt dışı araştırma desteği, 8.900 TL’ye kadar yurt içi araştırma desteği verilir.

Uygulama Esasları ve İşleyiş

1. Eğitim harcına yapılacak katkı doğrudan Üniversiteye ödenir.

2. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin yapacağı araştırma destek başvuruları Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

3. Tez Dönemi araştırma desteği aylık olarak öğrencinin banka hesabına yatırılır.

4. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili gelişim raporlarını belirli periyotlarla Vakıf Kısmı Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonuna sunarlar.

5. Tez/proje çalışması tamamlandığında bir örneği Vakfa teslim edilir.

6. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ile sözleşme imzalanacaktır.

7. Sözleşmeye istinaden kabul edilebilir belgeye dayalı bir mazeret olmaksızın programdan ayrıldıkları taktirde ise, destek programından aldıkları bedeli, üç ay içerisinde eşit taksitler ile nakit olarak Vakfa iade ederler.

8. İlan ve sözleşmede belirtilen Yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi durumunda destek kesilir.

* Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

Video Title