Muhasebe Personeli Başvuru İlanı

08.01.2020
Muhasebe Personeli Başvuru İlanı

 

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

 

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında değerlendirilmek üzere Muhasebe Personeli başvuruları alınacaktır.

 

Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,
 • En az 5 yıl firmaların muhasebe ve finans departmanlarında ya da Mali Müşavir veya YMM ofislerinde çalışmış olmak,
 • Tercihen SMMM belgesine sahip olmak ve denetim firmalarında çalışmış olmak,
 • Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,
 • İyi derecede İngilizce veya Fransızca bilmek,
 • Yurt dışında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

İş Tanımı:

 • Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi adına;
 • Tek düzen hesap planına hâkim olmak,
 • Vakfın küresel ve yerel muhasebe politikalarına ve stratejilerine uygun olacak şekilde muhasebe ve finans işlemlerini gerçekleştirmek,
 • ERP uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Kurumlar, GV, KDV, Muhtasar ve Ba-Bs. vb. beyannameleri hazırlamak,
 • İthalat & İhracat uygulamalarını yapmak,
 • Ödemelerin takibini yapmak,
 • Aylık, çeyrek bazda ve yıllık olacak şekilde gerekli finansal tabloları hazırlamak,
 • Nakit akım tabloları hazırlamak ve bütçeleri aylık bazda konsolide etmek,
 • Cari mutabakatları yapmak,
 • İlgili dilde talep edilen özel raporlamaları hazırlamak,
 • Varlıkların değerlemesi ve amortisman hesaplarını yapmak.

 

 

 

 

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1.   Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,

2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Muhasebe Personeli Başvuru İlanı” na başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

 

 

İstenen Belgeler;

 

Adayların,

 

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

2. Varsa Yabancı dil belgesini,

3. Varsa SMMM belgesini,

4. Özgeçmişini,

5. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
tarayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 8 Ocak 2020 – 7 Şubat 2020 tarihleri arasında 7 Şubat 2020 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Diğer Hususlar:

 1. İlana yapılan başvurular Türkiye Maarif Vakfının ilerleyen süreçlerdeki istihdam planlamaları çerçevesinde, özgeçmiş havuzunda değerlendirilmek üzere kabul edilmektedir.
 2. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
 3. Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için başvuru şartlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 4. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

 

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

 

Video Title