Maarif Okulları Mezunları Türkiye’de Denklik İşleminden Muaf Tutulacak

03.01.2023Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan son değişiklikle “Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Ülkemizde merkezî sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır” şeklindeki 10. maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘yurt dışında açılan’ ibaresinden sonra ‘okullar ile 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununa göre yurt dışında faaliyet gösteren’ ibaresi eklendi.

Buna göre Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında sayısı 400’ün üzerinde olan okulları ile Türkiye’deki okullar arasında denklik sağlandı. Yeni düzenleme bu okullarda eğitim gören yaklaşık 50 bin öğrencinin Türkiye’deki okullarda okuyan öğrencilerle aynı haklara sahip olması anlamına geliyor.

Video Title