Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı

22.12.2022Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Okul Yöneticisi Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

 

Program Bilgileri

Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası yöneticilik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır.

Programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.

 

Fırsatlar

Türkiye Maarif Vakfı, 51 ülkede 418 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir. Görevlendirme aşamasında pozisyonun ve görevlendirildiği ülkenin şartları doğrultusunda belirli yetkinlikler ve belgeler istenebilir.

 

Başvuru Şartları

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
*Üniversitelerin örgün eğitim veren Eğitim, Fen, Edebiyat, İlahiyat, Sosyal ve Beşerî Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Teknoloji Fakültelerinden birinden mezun olmak,
*01/02/1978 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak,
*İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 55 eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,
*Belgelendirmek kaydı ile devlet veya özel eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıl öğretmenlik veya 1 (bir) yıl okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak.

 

Başvuru İşlemleri

Başvurular 22/12/2022 – 31/01/2023 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Adayların;

1.Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

2.Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3.Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

 

*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemelidir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İstenen Belgeler:

Adayların,

*Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için her üç belge),
*Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),
*SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı),
*Özgeçmişini, Pdf halinde, sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 

Sınav

Sınav; Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

Sınav tarihi ve yeri, başvuru şartlarını taşıyan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta yoluyla iletilecektir.

 

Mülakat

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının %85’i ile yabancı dil puanının %15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, programa dahil edilecek kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

 

Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

Diğer Hususlar

*Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.
*Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
*Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmemektedir.
*Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.
*Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.

PROGRAM KATILIM BURSU

*Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık olarak burs verilecektir.

Video Title