Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı İlanı

09.03.2022

Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 25 katılımcı alınacaktır.
 

Program Bilgileri
 

Türkiye Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.

Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinin yanı sıra Yabancılara Türkçe Öğretimi Alan Programı da düzenlenecektir.

Program teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşacak ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Belgesi” verilecektir.
 

Fırsatlar
 

Türkiye Maarif Vakfı, 47 ülkede 422 eğitim kurumuyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Belgesi almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir.
 

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • 21/03/1982 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak,
 • Belgelendirmek kaydı ile devlet veya özel eğitim kurumlarında en az 1 (bir) yıl öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

 

Tablo 1. Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı Branş Tablosu

Branş

Mezun Olduğu Bölüm/Alan/Program

Türkçe Öğretmeni

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi

Dil Bilimi

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmenliği

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

Diğer Bölümler

İngilizce Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Fransızca Öğretmenliği

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Arapça Öğretmenliği

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Mütercim ve Tercümanlık


Başvuru İşlemleri
 

Başvurular 09/03/2022 – 20/03/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Adayların;

 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Kariyer Portalında kayıtlı özgeçmişi bulunan adaylar, mevcut özgeçmişlerini ilanda belirtilen şartlar göz önünde bulundurarak güncellemelidir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

İstenen Belgeler:
 

Adayların,

 1. Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans ve yüksek lisans mezunları için her iki belge),
 2. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),
 3. SGK Hizmet Döküm Belgesini (E-Devlet kaydı),
 4. Özgeçmişini, Pdf halinde,
 5. 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını taratarak, sisteme yüklemeleri ve 20/03/2022 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
   

Sınav
 

Sınav iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Türkçe Alan Bilgisini kapsamakta ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır ve adayın ilgili başlıklarda kompozisyon yazması beklenecektir.

 

Mülakat
 

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, çoktan seçmeli soruların toplam puanının %50’si ile kompozisyon puanının %50’si alınarak yapılacaktır. Sıralama puanına göre programa alınacak kişi sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

 

Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

Diğer Hususlar
 

 1. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.
 2. Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
 3. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmez.
 4. Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.
   

PROGRAM KATILIM BURSU

 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık 2.000 TL burs verilecektir.

SIK SORULAN SORULAR

Eğitim dili nedir?

 • Programın dili Türkçedir.

Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?

 • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?

 • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?

 • Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?

 • Katılımcıların Başarı Belgesi almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?

 • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.
   

BİLGİ ALMA

Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

 

Video Title