ULUSLARARASI VE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

21.08.2020TÜRKİYE MAARİF VAKFI

ULUSLARARASI VE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2020-2021 KISMİ BURSLULUK VE ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

 

Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası eğitim alanında nitelikli insan yetiştirmek adına çeşitli eğitim çalışmaları yapmakta ve bu alandaki çalışmaları da farklı şekillerde desteklemektedir.

Bu bağlamda, Vakfımız Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olan Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Yüksek Lisans Programına kabul alan 10 (5 Tezli, 5 Tezsiz) öğrenciye aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekte bulunacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün resmi internet sayfası olan http://ebe.marmara.edu.tr/ üzerinden şahsen yapılacaktır.

 

Program Türü

Başvuru Tarihleri

 
 

Tezli Yüksek Lisans

24 Ağustos-23 Eylül

 

Tezsiz Yüksek Lisans

10 Ağustos-23 Eylül

 

 

 

Yüksek Lisans Programına kabul alan öğrenciler Vakfımız tarafından daha sonra duyurulacak olan ilana başvurmaları halinde Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından mülakata davet edilecek ve komisyonun olumlu görüş beyan ettiği öğrenciler Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Programından faydalanacaktır.

SUNULACAK DESTEKLER

A. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA SUNULACAK DESTEKLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA SUNULACAK DESTEKLER
 

 1. 1. Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre;
  1. a. Ders dönemini başarıyla tamamlamak kaydıyla, tez konusu Komisyon tarafından uygun görülen öğrencilere tez döneminde 8 ay süreyle aylık net 850 TL araştırma desteği verilir.
    
  2. b. Tezli Yüksek Lisans Programına katılan yabancı uyruklu öğrencilere programın başladığı aydan itibaren 24 ay süreyle aylık net 700 TL yurt içi barınma desteği verilir.
    
  3. c. Tez konusunun Vakıf çalışmalarına katkı sağlayacağına karar verilen öğrencilerin talep etmesi durumunda, gerçekleşmiş; bir adet gidiş-dönüş uçak bileti, yasal harçlar, seyahat sigortası, iaşe ve ibate giderleri için belgelendirmek kaydıyla tek seferlik 10.000 TL’ye kadar yurt dışı araştırma desteği verilir.  
    

 B. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA SUNULACAK DESTEKLER
 

 1. 1. Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre;
  1. a. Öğrenim harcının ¼’ü Vakıf tarafından karşılanır.
    
  2. b. Araştırma projesinin Vakıf çalışmalarına katkı sağlayacağına karar verilen öğrencilerin talep etmesi durumunda, gerçekleşmiş; bir adet gidiş-dönüş uçak bileti, yasal harçlar, seyahat sigortası, iaşe ve ibate giderleri için belgelendirmek kaydıyla tek seferlik 10.000 TL’ye kadar yurt dışı araştırma desteği, 5.000 TL’ye kadar yurt içi araştırma desteği verilir.
    

UYGULAMA ESASLARI VE İŞLEYİŞ
 

 1. 1. Eğitim harcına yapılacak katkı doğrudan Üniversiteye ödenir.
   
 2. 2. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin yapacağı araştırma destek başvuruları Vakıf Kısmi Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
   
 3. 3. Tez Dönemi araştırma desteği aylık olarak öğrencinin banka hesabına yatırılır.
   
 4. 4. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili gelişim raporlarını belirli periyotlarla Vakıf Kısmı Bursluluk ve Araştırma Destek Komisyonuna sunarlar.
   
 5. 5. Tez/proje çalışması tamamlandığında bir örneği Vakfa teslim edilir.
   
 6. 6. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ile sözleşme imzalanacaktır.
   
 7. 7. Sözleşmeye istinaden kabul edilebilir belgeye dayalı bir mazeret olmaksızın programdan ayrıldıkları taktirde ise, destek programından aldıkları bedeli, üç ay içerisinde eşit taksitler ile nakit olarak Vakfa iade ederler.
   
 8. 8. İlan ve sözleşmede belirtilen Yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi durumunda destek kesilir.

  * Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

   

Video Title